Sunday, December 27, 2009

5.5 kg ikan dari marina, kudat.

spesies iakn putih seberat 5.5 kg...

ikan darispot marina, kudat...

pinjam bergambar dengan ikan untuk kenangan...

Sunday, December 20, 2009

ikan air masin pertama dari saya!

set ringan dengan hasil...

"titir" seberat 1 kg ++

ikan air masin yang pertama bagi saya...

gewang seahawk spoon...